Logo


Magazine


Spaar en Win

Teken de petitie voor eigen keuze winkelier om zondag open te zijn.

Petitie over winkelen op zondag
De Ronde Venen - Vooruitlopend op de behandeling in de gemeenteraad van 5 maart a.s. van het VVD-voorstel over de zondagsopenstelling van winkels, is op internet een petitie gestart onder de veelzeggende naam 'Wij willen op zondag winkelen in de Ronde Venen'.

De petitie stelt 'dat de huidige winkeltijdverordening de inwoners de mogelijkheid ontneemt om in de eigen gemeente op zondag te winkelen. Hierdoor ontstaat een omzetverlies voor de ondernemers.'

Bezoekers van de petitie kunnen instemmen met het verzoek aan 'de leden van de gemeenteraad de huidige verordening zodanig te wijzigen, dat de winkeliers in de gemeente De Ronde Venen zelf kunnen bepalen wanneer ze hun zaak op zondag open willen stellen voor het winkelend publiek. Dat betekent dat de ondernemers er zelf voor kunnen kiezen om elke zondag, dan wel een door hen zelf te bepalen aantal zondagen per jaar open willen zijn.'

Kijk HIER voor de petitie.

schermafbeelding-2015-09-14-om-12-06-47